מדיניות פרטיות

כללי

1. חברת משה סידס ובנו בע"מ ("סידס") מתייחסת בכבוד לפרטיותם של המשתמשים באתר שהיא מפעילה בכתובת https://www.sides.co.il/ ("האתר").

2. במדיניות פרטיות זו נפרט את הקווים הכלליים של האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודות המשתמשים במסגרת השירותים שאנו מספקים באמצעות האתר. 

3. אנו נכבד את פרטיותך ונפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו.

4. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

מסירת פרטים לאתר

5. המידע באתר נאסף באמצעות פעולה יזומה של המשתמשים, על דרך של מסירת הנתונים והזנתם בעת יצירת קשר עם החברה. 

6. יצירת קשר עם סידס באתר טעונה מסירת פרטים לשם מענה לפנייתך. בעת פנייתך אלינו, תתבקש למסור פרטים מזהים לרבות מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכדומה. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותי האתר הדורשים מסירת פרטים. אם הנך פונה אלינו בנוגע למוצר שרכשת, תתבקש למסור פרטים על הברקוד של המוצר ואת פרטיה של החנות בה רכשת את המוצר.

7. הנך נדרש למלא פרטים נכונים בעת פנייתך אלינו, ולא למסור נתונים אישיים על צדדים שלישיים, אלא אם כן ניתנה הסכמתם לכך, ולמעט כאשר התבקשת בפנייתך למסור פרטים על החנות בה רכשת את המוצר.  

8. שים לב שלא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע. אנו נשמור את המידע לרבות תוכן הפניות עצמן וזאת למשך פרק הזמן הדרוש לצורך מימוש המטרות המותרות לנו על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע 

9. הפרטים שתמסור באתר בעת פנייתך אלינו בכל נושא יישמרו במאגר המידע של סידס. 

10. בעת השימוש באתר או בעת מתן הסכמתך לאיסוף המידע לפי תנאי מדיניות הפרטיות, הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של סידס. 

11. המידע שבמאגר ישמש למטרות המפורטות להלן: 

11.1. שירות לקוחות, לרבות שליחה של קטלוג המוצרים, רכישות של חבילות שי ומענה לפניות;

11.2. כדי לנתח ולשפר את שירותיה של החברה באופן כללי וכן את התכנים המוצעים באתר; 

11.3. פרסומות ודיוור ישיר; 

Google Analytics

12. האתר עושה שימוש בכלי Google Analytics. מדובר בכלי שמטרתו היא לנטר פעולות באופן אנונימי בלבד, וכן לאסוף מידע, בין היתר, על תדירות השימוש באתר זה ועל ביקורים של משתמשים באתרים אחרים. מידע זה נאסף כדי לשפר את הפעילות והשימוש באתר, ואנחנו לא נעשה בו שימוש כדי לזהות אתכם ולא נצליב אותו עם מידע אישי שמסרתם לנו בפניותיכם. 

13. חשוב שתדעו כי המידע שנאסף עליכם באמצעות Google Analytics כפוף לתנאי השירות ולמדיניות הפרטיות של גוגל הנמצאים בכתובות:

 https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

https://policies.google.com/privacy

14. Google מספקת לכם את היכולת למנוע שימוש בנתונים שלכם על ידי Google Analytics. אם תרצו לעשות כן, תוכלו להתקין את "Google Analytics opt-out add-on" מהכתובת:

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

פרסומות ודיוור ישיר

15. הפרטים שתמסרו בעת פנייתכם אלינו באתר עשויים לשמש לצרכי פרסום ודיוור ישיר. 

16. נהייה רשאים להוסיפך לרשימת התפוצה במסגרתה יישלחו אליך פרסומות ודיוור ישיר, בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS או whatsapp, בכפוף להסכמתך, אשר תינתן באמצעות סימון התיבה המופיעה בטופס הפנייה. 

17. באפשרותך לבקש בכל עת, להימחק מרשימת התפוצה, באמצעות פנייה אלינו באתר תחת הלשונית "צור קשר". 

צדדים שלישיים

18. החברה לא תמסור מידע מזהה אודות משתמשים לצדדים שלישיים, ללא הסכמתם המפורשת או שלא על פי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לעיל ולהלן. על אף האמור, החברה תהא רשאית להעביר מידע שנאסף אודות משתמשים, מבלי לקבל הסכמתם לכך, במקרים הבאים: 

18.1. על פי דרישה מכוח הדין או על פי צו שיפוטי או על פי הוראה של רשות מוסמכת כלשהי;

18.2. בהסכמתך או בהתאם להנחייתך;

18.3. בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך משפטי בין החברה לבין המשתמש;

18.4. בכל מקרה של שינוי הבעלות בחברה כתוצאה ממכירתה או מיזוגה או פירוקה. במקרה זה תהא החברה רשאית להעביר את המידע שצברה וכל חומר אחר שבידה לאותו גורם;

אבטחת מידע

19. סידס נוקטת באמצעי אבטחת מידע לשמירת המידע במאגר בהתאם להוראות הדין. 

20. על אף שננקטים אמצעי אבטחה על פי הדין, סידס אינה יכולה לאבטח את מאגר המידע באופן מוחלט ואינה יכולה לחסום באופן מוחלט גישה בלתי מורשית לתוכן המאוחסן בו. לפיכך סידס אינה מתחייבת שהמידע במאגר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.   

זכות עיון במידע ותיקונו

21. בכפוף לחוק, תוכל לפנות אלינו ולבקש לעיין במידע אודותייך השמור אצל החברה. אם יתברר לך כי המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שנוכל לזהות אותך כיאות.

שינויי במדיניות הפרטיות

22. אנחנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, ואנחנו מציעים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות שלנו בעת ביקורך באתר. בעת שימוש באתר, אתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות, לרבות כל שינוי שייערך בה. אם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, נפרסם על כך הודעה מוקדמת באתר. לאחר התקופה הרשומה בהודעה המוקדמת, ייכנס השינוי לתוקף. אם מדיניות הפרטיות תתוקן בהתאם לדרישה על פי דין, התיקון ייכנס לתוקף בהתאם למועד הנדרש על פי החוק, או באופן מיידי, אם סידס תידרש לכך, וללא כל הודעה מוקדמת.  

יצירת קשר

23. ניתן ליצור איתנו קשר בכל שאלה או בקשה באמצעות פנייה אלינו באתר תחת הלשונית "צור קשר".